Sorry, ale na stránkách se pracuje
díky za pochopení
PEPEKING
Sir Stary sice slíbil dodat pravidla, ale
po včerejší pařbě, mimochodem

Ať žije Jůlie


náš nový člen klanu, se zatím Stary ještě neprobran
a to nemluvě o ostatních, kteří jsou nedostupní

Pravidla Klanu1. Žádný člen klanu neustoupí z boje!!! (snad proto se jmenujeme INSISTENT)
2. Žádný člen klanu nesmí být PK!!!
3. Každý člen klanu musí pomáhat slabším hráčům!!!
4. Žádné zabití člena klanu nezůstane bez odplaty!!!
5. Nikdo nebude špinit jméno klanu a jméno členů klanu pod hrozbou ztráty členství!!!
6. Když budou mít členové klanu k prodeji nějakou věc,zeptají se nejdříve ostatních členů
klanu jestli ji nepotřebují!!!
7. Jsou zavedeny týdenní příspěvky členů klanu do klanové pokladny!!!
Lvl 40+ 150k týdně
Poplatky se budou platit Leadrovi nebo jeho zástupci osobně!!!

Přidal jsem nějaké tabulky s popisem příkazů
Příkaz Parametr Popis
Chat
! [message] Global chat
+ [message] Trade chat
# [message] Party chat
@ [message] Clan chat
$ [message] Alliance chat
Friend / Ignore
/friendlist Display the friend list
/friendinvite [char] Add a player to the friend list
/frienddel [char] Remove a player from friend's list
/blocklist List of blocked players
/block [char] Add a player to the block list (ignore and stop trade)
/unblock [char] Remove a player form the block list
/allblock   Blocks text in all chat channels
/allunblock   Removes the text block
/evaluate   Recommend another player
GM / Petition
/gm [message] Initiate a petition to the GM staff
/gmcancel Cancel a petition that has already been sent
/gmlist Browse online GMs
Movement
/loc Display current location in x, y, z
/sit Sit down
/stand Stand up
/walk Toggle walk on/off
/run Toggle run on/off
/mountdismount Mount or dismount a strider
Combat
/attack [target] Attack the target
/attackforce [target] Force attack a target
/attackstand [target] Attack while in a fixed position
/useskill [skill name] Use an active skill/spell
/useskillforce [skill name] Force use an active skill/spell
/useskillstand [skill name] Use skill/spell while in a fixated position
/target [target] Select target
/targetnext Select next attackable target
/assist [target] Choose the selected target
Party
/invite [char] Invite to party
/leave Leave current party
/dismiss [char] Dismiss from party
/partymatching Look for a party
Exchange
/pickup Pick up nearest object
/trade [target] Trade with the player targeted
/vendor [item] Set up a private store for selling
/buy [item] Set up a private store for buying
/privatemanufacture   Set up a private manufacturing store
Alliance
/allyinvite [target clan leader] Invite a clan into an alliance
/allyoust [clan] Dismiss a clan from the alliance
/allyleave Leave an alliance
/allydismiss Dismiss the entire alliance
/allycrest Add an ally's crest
/allyinfo Display alliance status
/allywarstart [alliance] Start a war with another alliance
/allywarstop [alliance] Stop a war with another alliance
/allywarsurrender [alliance] Surrender to another alliance
Social Emotions
/socialno
/socialyes
/socialbow
/socialunaware
/socialwaiting
/sociallaugh
/socialapplause
/socialdance
/socialsad
/socialhello
/socialvictory
/socialcharge
/socialdance
/socialsad
/socialapplause


Wishing Potion

Na sever od Ivory Tower a za mostem hned do prava najit ALCHEMIST MATILD
Promluvit s ní a ona Te posle zabit QUEST MONSTER s nazvem Secret Keeper Tree
mela by se nachazet na okraji bazin v Cruma Tower na jihozapade
S ni by mela vypadnout Secret Book of Potion
Prinest Matilde a odklikat pokracovani questu
Da Ti 2 recepty: Recipe 1 a Recipe 2
Slozeni recipe 1: ( pocty neznam - asi 1 ks ??? )
< AMBER SCALE > - ziskas z Amber Basilisk na vychod od Giranu
< BUGBEAR BLOOD > - ziskas z Turek Bugbear a Turek Bugbear Warrior na vychod od Giranu
< WIND SOULSTONE > - ziskas z Whispering Winds na zapad a sever od Orc Baracks
< GLASS EYE > - ziskas z Glass Jaguars jizne od Floran a zapadne od Giranu
Slozeni Recipe 2: ( pocty neznam - asi 1 ks ??? )
< SILENOS HORN > - ziskas ze Silenos na jihu a jihozapade od Giranu
< ANT SOLDIER APHID > - ziskas z Ant soldiers a Ant Warriors Captains ve Wastenlandu
< TYRANT CHITLIN > - ziskas z Tyrants ve Wastenlandu
< HORROR ECTOPLASIT > - ziskas z Horror Mist Rippers v Cruma swamp
S polozkama se vratit za Matildou a ona Ti da MATILD´S ORB ( zlata perla )a z toho
vytvori WISH POTION
Pak da na vyber: ( bez quest rate - offi )
Wish for WEALTH: 10 000 adena, 1-100M adena, spawn ( vyvola ) 3 monstra na drop
Wish to be KING: Certifikat ROYAL WORTH ( ? ), Ancient Crown ( ? ), Drop z monstra z kolekce DOOM
Wish for Wisdom: SB Ice Bolt, SB Battle Heal, Palagrio ( ? ), Wisdom Chest ( ? )
Wish to be Loving: Privesek ( ? kvalita ), 3x Drop Sucubus ( ? )
Pripadne zmeny doplnte i vcetne poctu. " INSISTENT "
link na quest LINKTO HOME PAGE